ارتقای سرعت وردپرس

در حال نمایش 1 از 1 پست های وبلاگ

  مطالعات نشان می‌دهند از سال 2000 تا 2016، میانگین توجه انسانی در سایت ها از 12 ثانیه به 7 ثایه تقلیل پیدا کرده است. این برای...