ارتقای سرعت وردپرس

در حال نمایش 1 از 1 پست های وبلاگ

  مطالعات نشان می‌دهند از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶، میانگین توجه انسانی در سایت ها از ۱۲ ثانیه به ۷ ثایه تقلیل پیدا کرده است. این برای...